• 0 282 686 57 87
  • [email protected]
  • Esentepe Mah. Sancak Cad. Real Tower İş Kulesi Kat:7 Ofis: 50 Çorlu/TEKİRDAĞ
tanıtım filmi çekimi

Gri Su Sistemleri

Gri Su Sistemleri

Gri Su Sistemleri

Gri su, ev ve ofis binalarında dışkı kontaminasyonu olmadan meydana gelmiş atık sular için kullanılan bir terminolojidir. Tanım olarak, gri su, duş, banyo, lavabo ve çamaşır ile bulaşık makinelerinden kaynaklanan atık sulardır. Geri kazanılmış atık suların en tipik kullanım alanı ise tuvalet rezervuarları ve sulama suyudur.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından atık suların geri kazanılması çok önemlidir. Gri su da, kurak ve turistik bölgeler gibi en büyük su ihtiyacının kurak sezonlarda olduğu yerlerde yine önemli bir alternatif su kaynağıdır. Gri su geri kazanımının önemli ekolojik fayda potansiyeli şunları içerir:

  • Akarsu ve su haznelerinden tatlı su çekişinin azaltılması
  • Foseptik ve atık su arıtma tesislerinden kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması
  • Su arıtma sistemlerinde daha az enerji ve kimyasal kullanımı
  • Yeraltı suyuna geri besleme ve besin maddelerinin yeniden değerlendirilmesi

Ancak gri sular, birçok çeşit çözünmüş veya çözünmemiş madde ile kontamine olmuş olabilir ve doğru şekilde arıtılmalıdır. Gri sulardaki kirleticiler, yemek, yağ, saç ve belli başlı evsel temizlik ürünleridir. Tipik olarak, aerobik ve biyolojik arıtma uygulamaları ile gri sulardaki çözünmüş ve askıdaki biyolojik maddeler giderilir. Takiben ultrafiltrasyon uygulaması ile partiküller, bakteri ve virüsler filtrelenir. Son olarak, gri sular ultraviole ve/veya klorlama ile dezenfekte edilerek son kullanım için hazır hale getirilir.

Yoğun şekilde kentleşmiş turistik bölgelerde, alan kısıtlı ve değerlidir. Kompakt ve güvenilir çözümler gerekir. Membran bioreaktör teknolojisi çok ilgi çekici bir seçenek haline gelir. MBR prosesi, aktif çamur prosesi ile membran filtrasyonunun (ultrafiltrasyon veya mikrofiltrasyon) kombinasyonudur. MBR ‘ın, konvansiyonel arıtma sistemleri ile kıyaslandığında ayırt edici faydaları bulunmaktadır.

  • Çok dengeli bir proses ve kompakt tasarım
  • Yüksek ürün suyu kalitesi ve düşük çamur miktarı

Membran bioreaktörler, çöktürme tanklarının ve medya filtrelerinin yerini alır. Fiziksel membran bariyeri ve biyolojik arıtmayı kombine ederek, reaktör boyutlarını azaltır. Bu özellikler MBR teknolojisini, gri su arıtma uygulamaları için mükemmel bir çözüm kılar. Gri su arıtma sistemleri, tesisatlandırma, pompalama ve biyolojik arıtmanın uygulandığı ve suyun membran filtreden geçirildiği reaktör tankından oluşur.